Z różnorakich względów potrzebna jest Tobie wycena spółki? Sprawdź zatem jakie metody najczęściej wykorzystywane są w ramach takiego działania. Z czystej teorii na początku powinno się podzielić wyceny ze względu na ogólną klasyfikację. Dlatego też mogą to być odmiany majątkowe, porównawcze albo dochodowe.

Z kolei każda dziedzina posiada również własne osobne podkategorie. O nich powiemy sobie już teraz (zobacz również: wyceny przedsiębiorstw). Dzieląc kategorię majątkową można wyróżnić takie sposoby jak forma skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej, forma księgowa oraz forma wartości odtworzeniowych. Metody majątkowe używa się w momencie, jeżeli interesuje nas wycena firmy w kontekście jej likwidacji. Wtedy można w intuicyjny sposób określić dokładny majątek, który zostanie w momencie spłaty wszelkich zadłużeń i zobowiązań. Najczęściej stosowaną metodą jest natomiast metoda dochodowa. Tak przeprowadzona wycena spółki także podlega różnym podkategoriom (zobacz: wycena firmy). Tutaj można wyróżnić metodę DCF (discounted cash flow, a więc zdyskontowane przepływy pieniężne), metodę zdyskontowanych dywidend oraz metodę zdyskontowanych profitów. Wymienione metody można także podzielić na różnorodne podkategorię, ale w tym artykule pominiemy to zagadnienie. W tej chwili przejdziemy do ostatniej metody, która może być zastosowana, aby wycena spółki została przeprowadzona w sposób fachowy. Jest to bez wątpienia wymieniona już na początku metoda porównawcza. Często nazywa się ją też jako wycenę mnożnikową, a w praktyce chodzi tutaj o oszacowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez porównanie z innymi firmami.

Zobacz także: wycena spółki.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Blog internetowy. All Rights Reserved